Staples Business Advantage
Oswiadczenie o ochronie prywatnosci

Oświadczenie o ochronie prywatności

Firma Staples ceni zaufanie klientów. Aby zasłużyć na zaufanie naszych klientów, szanujemy ich prywatność podczas przetwarzania danych osobowych dotyczących korzystania z naszej witryny internetowej www.staplesadvantage.pl („Witryna”) oraz transakcji dokonanych za pośrednictwem naszej Witryny. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności określa, kto zarządza gromadzonymi danymi osobowymi klientów, jakie typy danych osobowych klientów są gromadzone, jak z nich korzystamy i jak klienci mogą kontrolować ich użycie.

Kto zarządza gromadzonymi danymi osobowymi klientów?

Dane osobowe klientów są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez firmę Staples Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bysewskiej 18, 80-298 Gdańsk, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Gdańsku pod numerem 10832 („Staples”), będącą administratorem danych.

Jakie dane osobowe gromadzi firma Staples?

Gromadzimy dane osobowe, które klienci przekazują nam dobrowolnie podczas rejestracji w Witrynie lub dokonywania transakcji za pośrednictwem Witryny, a także wszelkie dane osobowe związane z obsługą zamówień klientów. Wymienione dane osobowe to między innymi tytuł, imię i nazwisko, nazwa firmy, numer VAT (jeżeli dotyczy), data urodzenia, płeć, adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło, adres dostawy i adres do faktury (w tym kod pocztowy, miejscowość i kraj), numer telefonu i faksu, typ i ilość zamówionych produktów, numer zamówienia, data zamówienia, status obsługi zamówienia, wartość zamówienia, waluta, dane dotyczące płatności, takie jak numer karty kredytowej i data ważności, zgłoszenia dotyczące zwrotu produktów lub oferty złożone klientowi oraz następujące dobrowolnie udzielone informacje: sposób uzyskania informacji o witrynie, wizytówka, liczba pracowników i data założenia firmy w przypadku klientów biznesowych (zbiorczo: „dane transakcyjne”).

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia danych dotyczących użytkowania naszej Witryny, takich jak adres IP klienta, produkty obejrzane i umieszczone w koszyku. W przypadku dostępu do naszej Witryny poprzez stronę przekierowania, łącze w ukierunkowanej promocyjnej wiadomości e-mail lub reklamę w innej witrynie z przekierowaniem do naszej Witryny zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia dodatkowo danych dotyczących strony przekierowania, ukierunkowanej promocyjnej wiadomości e-mail lub reklamy łącznie z adresem IP klienta dla potrzeb analizy skuteczności naszych działań marketingowych (zbiorczo: „dane dotyczące użytkowania”).

W jaki sposób firma Staples wykorzystuje moje dane osobowe?

Dane transakcyjne będą wykorzystywane do realizacji zamówień, do obsługi płatności, do komunikacji w sprawie zamówienia, do świadczenia specjalnie dopasowanych komunikatów marketingowych lub zaproszeń do recenzowania naszych produktów (za zgodą klienta, jeżeli jest wymagana), do obsługi zgłoszeń dotyczących zwrotów produktów oraz do zarządzania przywołaniami produktów. 

W przypadku zarejestrowanych klientów dane dotyczące użytkowania i dane transakcyjne (z wyjątkiem danych dotyczących płatności) będą także wykorzystywane do dostosowywania produktów wyświetlanych w Witrynie do zainteresowań klienta.

W przypadku subskrypcji komunikatów marketingowych i biuletynu firmy Staples dane transakcyjne i dane dotyczące użytkowania klienta będą dodatkowo analizowane przez firmę Stables w celu dostosowania komunikatów komercyjnych do szczególnych preferencji klienta.

Komu firma Staples może udostępnić moje dane osobowe?

Firma Staples zaangażowała zewnętrznych dostawców usług związanych z obsługą Witryny, takich jak dostawcy usług hostingu, dostawcy usług dla witryn i usług marketingowych, dostawcy usług utrzymania IT, dostawcy usług transportowych, dostawcy usług weryfikacji płatności i VAT oraz dostawcy usług udostępniający dodatkowe funkcje Witryny, których klient może używać według własnego uznania, takich jak narzędzie czatu lub funkcja recenzji produktów. Wymienieni usługodawcy otrzymują tylko dane osobowe, których potrzebują do świadczenia swoich usług bez zgody na wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych klientów w innych celach bez ich wcześniejszej zgody. 

W przypadku subskrypcji komunikatów marketingowych i biuletynu firmy Staples nazwa, adres e-mail oraz inne dane transakcyjne i dane o użytkowaniu klienta zostaną udostępnione Staples Europe B.V. i Staples Inc. w celu umożliwienia im analizowania zainteresowań klienta i dopasowywania komunikatów komercyjnych do szczególnych preferencji klienta, ponieważ odpowiadają one za marketing za pośrednictwem poczty e-mail na poziomie europejskim i światowym. 

Będziemy udostępniać dane transakcyjne klientów Staples Inc. w celu umożliwienia Staples Inc., jako administratorowi wszelkich wycofań produktów w grupie Staples, kontakt z klientami w przypadku takiego wycofania.

Zgodnie z obowiązującym prawem możemy udostępniać dane osobowe organom ścigania lub innym podmiotom, gdy wymaga tego prawo lub gdy zasadnie uznamy to za niezbędne dla ochrony naszych praw lub praw innych podmiotów, dla uniknięcia szkód na osobie lub mieniu, dla zwalczania oszustw lub dla egzekucji warunków Witryny zgodnie z obowiązującym prawem. 

Nasi dostawcy usług i inni odbiorcy danych mogą znajdować się w krajach poza Europą, które nie wymagają takiego samego poziomu ochrony danych jak macierzysty kraj klienta. W zakresie wymaganym przez prawo dostawcy usług i inni odbiorcy danych gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych poprzez certyfikaty programu „Safe Harbor” lub klauzule wzorcowe UE.

Jak można ograniczyć zakres wykorzystywania i udostępniania swoich danych osobowych?

Klient będzie otrzymywać komunikaty marketingowe lub zaproszenia do recenzowania produktów za pośrednictwem poczty e-mail wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na takie komunikaty. Klient może cofnąć zgodę w dowolnym momencie i bez opłat, dzwoniąc pod numer (58) 781 52 00, pisząc na adres Staples Advantage, ul. Bysewska 18, 80-298 Gdańsk, wysyłając faks pod numer (58) 781 52 05 lub wysyłając wiadomość e-mail poprzez nasz internetowy formularz kontaktowy.

Jak można uzyskać dostęp lub uaktualnić swoje dane osobowe?

Dokładność i aktualność naszych baz danych są dla nas ważne. Aby skorzystać z praw do dostępu oraz dokonywania zmian lub usunięć w swoich danych osobowych, które zgromadziliśmy, należy zadzwonić bezpośrednio do przedstawiciela działu obsługi klienta pod numerem (58) 781 52 00. W przypadku dzwoniącego musimy zweryfikować tożsamość klienta przed udzieleniem mu dostępu do danych osobowych.

Jak można skontaktować się z firmą Staples?

W przypadku pytań dotyczących obsługi danych osobowych prosimy o kontakt z numerem [(58) 781 52 00. Można także wysłać faks pod numer (58) 781 52 05 lub napisać list na adres Staples Advantage ul. Bysewska 18, 80-298 Gdańsk.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało opublikowane w dniu 2017.01.26 r. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych zasad ochrony danych od czasu do czasu.

Kontakt
close

Porozmawiajmy osobiście

Skontaktuj się z przedstawicielem Staples, dzwoniąc na numer:

(58) 781 52 00

Możesz również wypełnić poniższy formularz, a wkrótce skontaktuje się z Tobą jeden z naszych przedstawicieli.

Get help PL

Form