Staples Business Advantage

Polityka dotycząca plików cookie

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie opisuje, w jaki sposób firma Staples Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bysewskiej 18, 80-298 Gdańsk, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Gdańsku pod numerem 10832 („Staples” lub „my”) wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do gromadzenia i przechowywania informacji podczas odwiedzania naszych witryn internetowych www.staplesadvantage.pl
(„Witryna”) lub odbierania wiadomości e-mail od nas. Dodatkowe informacje na temat naszych zasad ochrony prywatności można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Nasza polityka dotycząca plików cookie, znaczników pikselowych i znaczników Java Script
Nasza Witryna wykorzystuje sesyjne i trwałe pliki cookie, a także znaczniki pikselowe i/lub znaczniki Java Script do gromadzenia i przechowywania określonych informacji na temat klienta. Plik cookie to mały element danych wysyłany do komputera i/lub urządzenia (dalej zbiorczo: „komputer”) z Witryny i przechowywany na dysku twardym komputera. Podczas uzyskiwania dostępu do Witryny pliki cookie umieszczone na komputerze wysyłają informacje do podmiotu, który umieścił plik cookie. 

Sesyjne pliki cookie są potrzebne na przykład do utrzymywania stanu zalogowania podczas wizyty w Witrynie i znikają z komputera w momencie zamknięcia przeglądarki. Trwałe pliki cookie pozostają w komputerze po zamknięciu przeglądarki, ale mogą zostać usunięte w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. 

Pliki cookie można podzielić na „pliki cookie zewnętrzne” i „pliki cookie wewnętrzne”. Pliki cookie wewnętrzne to pliki cookie, które są dostarczane bezpośrednio przez nas do komputera klienta i wykorzystywane wyłącznie przez nas do rozpoznawania klienta podczas kolejnych wizyt w naszej Witrynie. Pliki cookie zewnętrzne są dostarczane przez niezależnego dostawcę usług w naszym imieniu i mogą być wykorzystywane przez rzeczonego zewnętrznego dostawcę usług do rozpoznawania klienta podczas wizyty w Witrynie lub innych witrynach zewnętrznych. O ile możemy udzielić zewnętrznym dostawcom usług dostępu do Witryny w celu umieszczania plików cookie na komputerach użytkowników zgodnie z obowiązującymi prawami w sposób opisany w niniejszej polityce dotyczącej plików cookie, nie zachowujemy kontroli nad informacjami zgromadzonymi przez pliki cookie i nie zachowujemy dostępu do danych. Informacje te są całkowicie kontrolowane przez zewnętrznego dostawcę usług zgodnie z odpowiednią polityką prywatności. Znaczniki pikselowe mogą także być stosowane we wiadomościach e-mail otrzymywanych od nas. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org lub www.youronlinechoices.eu.

Korzystanie z naszej witryny internetowej oznacza zgodę na wykorzystywanie nietransakcyjnych plików cookie i znaczników pikselowych / JavaScript w sposób opisany w niniejszej polityce, chyba że klient wyłączy tę funkcję poprzez dostosowanie ustawień technicznych komputera w sposób opisany poniżej:

Jak wyłączyć lub usunąć pliki cookie
Aby uniemożliwić przeglądarce przyjmowanie plików cookie, otrzymywać powiadomienia w przypadku zapisania pliku cookie na komputerze lub usunąć pliki cookie z komputera, należy dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, zwykle w sekcji „Pomoc” lub „Opcje internetowe”. Należy zapoznać się z łączami poniżej:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies

FireFox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/pl/cookies/

W przypadku wyłączenia lub usunięcia plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej klient może utracić dostęp do ważnych funkcji lub cech niniejszej Witryny, będzie musiał ponownie wprowadzać dane logowania, a jego możliwości korzystania z Witryny mogą być ograniczone. Uwaga: w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie z przeglądarki lub korzystania z innej przeglądarki lub komputera konieczne będzie ponowne wykonanie procedury wyłączenia funkcji. Aby wyłączyć pliki cookie flash, należy kliknąć tutaj: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.   

Przeznaczenie plików cookie, znaczników pikselowych i znaczników JavaScript
Niniejsza Witryna wykorzystuje następujące pliki cookie, znaczniki pikselowe i znaczniki JavaScript do celów opisanych poniżej:

Pliki cookie firmy Staples (pliki cookie wewnętrzne)

  • Firma Staples wykorzystuje sesyjne pliki cookie do zapisu produktów wybranych do koszyka oraz do utrzymywania stanu zalogowania podczas sesji w przypadku zalogowania się do Witryny jako zarejestrowany użytkownik. Sesyjne pliki cookie przechowują odpowiednie informacje razem z adresem IP i identyfikatorem pliku cookie. Te sesyjne pliki cookie to transakcyjne pliki cookie niezbędne do korzystania z Witryny i nie wymagają zgody klienta.
  • Firma Staples może wykorzystywać trwałe pliki cookie do zapamiętywania danych logowania, aby nie trzeba było ponownie wprowadzać danych logowania przy każdym powrocie do Witryny. Funkcja ta będzie aktywowana wyłącznie w przypadku zaznaczenia pola pod oknem logowania z powiadomieniem o tej funkcji. 
  • Ponadto firma Staples może umieścić trwały plik cookie przy pierwszej wizycie w Witrynie w celu rozpoznawania klienta jako gościa i zapamiętania, czy odwiedził sklep internetowy dla konsumentów czy dla klientów biznesowych. Ten plik cookie jest aktualizowany o znacznik godziny/daty przy każdym powrocie do Witryny i przechowuje informacje o wyświetlonych produktach dla potrzeb personalizacji produktów wyświetlanych na stronie głównej Witryny według wcześniejszych zainteresowań klienta. W przypadku zarejestrowanego klienta firma Staples może umieścić trwały plik cookie, który będzie monitorował daty/godziny wizyt, rejestrację w charakterze klienta biznesowego lub konsumenta oraz może być powiązany z danymi transakcyjnymi w sposób opisany w Polityce prywatności na potrzeby personalizacji produktów wyświetlanych na stronie głównej Witryny na podstawie wcześniejszej historii zamówień. 

Zewnętrzne pliki cookie, znaczniki pikselowe i znaczniki JavaScript na potrzeby funkcji analitycznych Witryny
Firmy zewnętrzne oferujące rozwiązania analityczne, takie jak Google Analytics i Omniture, mogą wykorzystywać trwałe pliki cookie i znaczniki pikselowe/Java Script do analizy zachowań podczas przeglądania stron i wizyt w Witrynie, a także w innych witrynach, które umożliwiają firmie Staples analizowanie użytkowania Witryny oraz doskonalenie Witryny i kampanii marketingowych firmy Staples.

Nasza Witryna wykorzystuje w szczególności usługi analityczne dla witryn Google Analytics, świadczone przez firmę Google, Inc. („Google”), a także Adobe Analytics (Omniture), usługę świadczoną przez firmę Adobe Systems, Inc. („Adobe”). Usługi te wykorzystują pliki cookie, pliki tekstowe umieszczane na komputerze, aby pomagać Witrynie w analizie sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Generowane przez plik cookie dane na temat korzystania z Witryny będą przesyłane do serwerów i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych firmy Google w przypadku Google Analytics lub firmy Adobe w przypadku Omniture. Przed przesłaniem dane będą anonimizowane poprzez usuniecie ostatniego oktetu adresu IP. Firma Google lub firma Adobe będzie przetwarzać te dane w naszym imieniu w celu oceny korzystania z Witryny, opracowywania raportów dotyczących aktywności witryny i świadczenia innych usług związanych z aktywnością witryny oraz korzystaniem z Internetu. Ani firma Google, ani firma Adobe nie powiążą adresu IP klienta z innymi danymi przechowywanymi odpowiednio przez firmę Google lub firmę Adobe. Klient może odmówić korzystania z plików cookie poprzez wybór odpowiednich ustawień przeglądarki, aczkolwiek należy pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny. Ponadto klient może wyłączyć funkcje gromadzenia danych o użytkowaniu (w tym adresu IP) i przetwarzania danych przez firmę 

Google, pobierając i instalując dodatek do bieżącej przeglądarki internetowej przy użyciu następującego łącza: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl, lub

Adobe poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do bieżącej przeglądarki internetowej przy użyciu następującego łącza: http://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html

Zewnętrzne reklamy i zmiany ukierunkowania
Nasze zewnętrzne firmy reklamowe mogą umieszczać pliki cookie lub znaczniki pikselowe/JavaScript na niektórych stronach odwiedzanych w Witrynie. W przypadku Google Ad Words, zewnętrznej usługi reklamowej świadczonej przez firmę Google, te pliki cookie lub znaczniki pikselowe / JavaScript służą także do gromadzenia adresu IP i innych danych o użytkowaniu (takich jak odwiedzone produkty, data i czas wizyty, wartość koszyka) dla potrzeb analizowania zainteresowań i wyszukiwań klienta podczas odwiedzania naszej Witryny i dostarczania klientowi reklam specjalnie dopasowanych do zainteresowań i wyszukiwań klienta podczas odwiedzin w naszej Witrynie lub innych witrynach. Klient może wyłączyć funkcje gromadzenia danych o użytkowaniu (w tym adresu IP) i przetwarzania danych przez firmę Google poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do bieżącej przeglądarki internetowej przy użyciu następującego łącza: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Inne firmy oferujące zewnętrzne usługi reklamowe wykorzystywane w związku z Witryną nie gromadzą, nie przetwarzają ani nie wykorzystują danych osobowych w związku ze swoimi usługami. 

Informacje gromadzone przy użyciu plików cookie i znaczników pikselowych / JavaScript mogą być udostępniane w formie zbiorczej (zawsze bez adresu IP) innym podmiotom zewnętrznym dla potrzeb obsługi i kierowania reklamami oraz analiz badań rynkowych.

Narzędzia serwisów społecznościowych

W naszej Witrynie udostępniamy narzędzia serwisów społecznościowych od operatorów serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Google, LinkedIn i Twitter. W przypadku skorzystania z tych narzędzi poprzez aktywowanie narzędzia serwisów społecznościowych klient może udostępniać niektóre dane osobowe znajomym i operatorom serwisów społecznościowych. Te udostępniania są realizowane zgodnie z zasadami prywatności operatorów poszczególnych serwisów społecznościowych. W szczególności udostępniamy narzędzia serwisu społecznościowego Facebook, które umożliwiają serwisowi Facebook udostępnianie informacji i działań znajomych jego użytkownikom podczas wizyt w naszej Witrynie. Na przykład wtyczki społecznościowe umożliwiają serwisowi Facebook udostępnianie klientowi i jego znajomym „polubień” na stronach produktów, jeżeli klient jest zalogowany do serwisu Facebook podczas odwiedzania Witryny. Nie zachowujemy kontroli nad informacjami zgromadzonymi przez narzędzia serwisów społecznościowych i nie zachowujemy dostępu do tych danych. Informacje te są całkowicie kontrolowane przez operatorów serwisów społecznościowych zgodnie z odpowiednią polityką prywatności. Więcej informacji można znaleźć w witrynach internetowych poszczególnych operatorów serwisów społecznościowych.

Kontakt
close

Porozmawiajmy osobiście

Skontaktuj się z przedstawicielem Staples, dzwoniąc na numer:

(58) 781 52 00

Możesz również wypełnić poniższy formularz, a wkrótce skontaktuje się z Tobą jeden z naszych przedstawicieli.

Get help PL

Form