Logo Staples

3M - Nasze Dążenia Względem Poprawy Jakości Każdego Życia

Udostępnij:
3m

Globalny wzrost populacji wpłynął na to, jak podchodzimy do zrównoważonego rozwoju w naszym biznesie i na świecie. Bazujemy na technologii i pracujemy w celu poprawy każdego życia na planecie, co pozwala nam myśleć holistycznie na temat rozwiązywania problemów globalnych.

Nasza największa szansa na przezwyciężenie tych wyzwań spoczywa w innowacyjności i współpracy oraz na zachęcaniu ludzi do realizacji swoich pasji i wykorzystaniu własnej kreatywności. Rola przedsiębiorstw jest kluczowa, ale siła tkwi w partnerstwie. To połączenie i współpraca pokazuje jak działamy w 3M. Od 1902 roku takie podejście pozwoliło nam rozwiązać najtrudniejsze problemy stojące przed naszymi klientami, a coraz częściej zwraca naszą uwagę na konieczność rozwiązywania najtrudniejszych problemów stojących przed ludzkością. 

Pokonywanie globalnych wyzwań

Wraz ze wzrostem ludności, wyzwania takie, jak dostępność energii i bezpieczeństwo, zmniejszajace się zasoby surowców naturalnych, ludzkie zdrowie, edukacja i rozwój, muszą być uwzględnione, aby zagwarantować ludziom na całym świecie możliwość prowadzenia zdrowego, satysfakcjonującego życia. Dlatego w naszej strategii zrównoważonego rozwoju skupiamy się na pokonywaniu globalnych wyzwań, które ograniczają szansę poprawy życia każdego człowieka.

Surowce naturalne

minimum design of 2 pinetrees

Ludność na całym świecie żyje dłużej. To zwiększa presję na nasze ograniczone zasoby naturalne, wymaga przejścia w stronę produktów z surowców odnawialnych i wykorzystywania odpadów, jako składników wytwórczych. W celu rozwiazania tego problemu, firmy nie tylko starają się pomóc planecie, ale również zdobywają przewagę konkurencyjną na rynku. 3M pracuje nad rozwiązania problemu surowców naturalnych od dziesięcioleci, dzięki czemu staliśmy się bardziej zrównoważoną firmą i pomagamy naszym klientom robić to samo. Od produktów bezpieczeństwa żywności, które zmniejszają straty w walce z chorobami przenoszonymi przez żywność, do pozyskiwania lokalnych, odnawialnych materiałów lub odpadów do produkcji akcesorów do sprzątania, jesteśmy niestrudzenie zaangażowani, aby szanować zasoby naszej planety.

Woda

minimalist design of a raindrop

Woda jest najważniejszym zasobem naturalnym dla życia i prężnych ekosystemów; w związku z tym, jej zużycie na naszej planecie musi być pielęgnowane i odpowiedzialnie zarządzane. Zdajemy sobie sprawę, że ograniczenie zużycia wody w naszych działaniach i poprawa jej jakości są ważnymi elementami optymalizacji naszego zarządzania środowiskiem. Woda musi być nieskazitelna w celu zaspokojenia potrzeb obecnych i przyszłych klientów oraz społeczności, której służymy, a jej jakość musi być zgodna z lokalnymi przepisami. 3M kontynuuje swoje zaangażowanie na rzecz zmniejszenia ilości zużytej wody, zapewniając innowacyjne rozwiązania dla naszych klientów, w tym zaawansowane systemy filtracji wody i procesy powlekania podziemnych rur.

Energia i klimat

minimalist design of a plant with a plug

Dostęp do niezawodnej energii wpływa bezpośrednio na wszystkie przedsiębiorstwa i społeczności. Niepokoje dotyczące produkcji oraz emisji energii wymagają ciągłego wprowadzania zmian, a naszą rolą jest napędzać ten proces. Historia 3M pokazuje aktywne przywództwo w realizacji wyzwań, jak i szans wynikających z potrzeby oszczędzania energii, wytwarzania energii odnawialnej oraz redukcji emisji CO2. Zgodnie z naszą filozofią, szybkie działanie jest kluczowe do bycia liderem w tym obszarze, a nasze programy i wyniki dowodzą tego sukcesu. Nasz 40-letni Program Zapobiegania Zanieczyszczeniom (Pollution Prevention Pays - 3P) ochronił przed zanieczyszczeniem ponad 2 mln ton powietrza, wody i odpadów, a nasze produkty pomagają naszym klientom zrobić to samo. Od urządzeń elektronicznych do centrów danych, od pojazdów o lekkiej budowie do wzrostu efektywności, a także od folii solarnych kończąc na przesyłowych liniach energetycznych, aktywnie działamy na rzecz zmiany sposobu, w jaki świat wytwarza i wykorzystuje energię.

Zdrowie, Bezpieczeństwo, Edukacja i Rozwój

minimalist design of a book
minimalist design of 2 spread hands with a first-aid cross above it

Opierając się na naszym wieloletnim przywództwie w gospodarowaniu środowiskiem naturalnym, coraz bardziej zwracamy uwagę na wyzwania zrównoważonego rozwoju społecznego. Kwestie globalnego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są powszechnie znane, a rządy, korporacje i konsumenci wpływają na globalne zapotrzebowanie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy, opieki zdrowotnej i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa żywności. Zatrucia pokarmowe oraz choroby przenoszone przez wodę prowadzą każdego roku do śmierci 3 mln ludzi na całym świecie, a w przybliżeniu jeden na 20 pacjentów hospitalizowanych w krajach o niskim i średnim dochodzie dostaje infekcji podczas otrzymywania opieki medycznej. Od masek filtrujących i filtrów do systemów bezpieczeństwa żywności i wyrobów medycznych, wykorzystujemy naukę w wielu obszarach, aby poprawiać codzienne życie.

Dzieląc się Naszymi Doświadczeniami – Cele Przyświecające Naszej Działalności

Stawiamy sobie globalne cele w zakresie ochrony środowiska od 1990 roku, co przyczyniło się znacznie do zmniejszenia naszego wpływu na środowisko oraz ustanowiło nas liderem w dziedzinie zarządzania ochroną środowiska naturalnego. Nasze cele związane ze zrównoważonym rozwojem do 2025 roku wykraczają poza nasze własne działania, koncentrując się bardziej na wspieraniu w zakresie ochrony środowiska naturalnego i spełnianiu potrzeb naszych klientów, a także lokalnych społeczności. Stworzone w oparciu o globalne wyzwania, obejmują swoim zakresem zagadnienia od inwestowania w surowce odnawialne i efektywność energetyczną, do ogólnospołecznego podejścia do gospodarki wodnej oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych naszych klientów poprzez wykorzystanie naszych produktów. Postawiliśmy sobie także cele związane z budowaniem zróżnicowanych zespołów pracowników i edukację odnośnie bezpieczeństwa każdego pracownika i pacjenta w opiece zdrowotnej oraz przemyśle.

Nasze Dążenia Względem Poprawy Jakości Każdego Życia

To wszystko jest częścią naszego zaangażowania w ochronę naszej planety, utrzymując przy tym wzrost biznesu. Idąc dalej, nacisk na zastosowanie wiedzy 3M do poprawy życia będzie nadal rosnąć, podobnie jak nasz nacisk na współpracę - z naszymi klientami, partnerami i społecznościami.

Inge G. Thulin

Prezes Zarządu, Prezes i Dyrektor Generalny, 3M

koncepcyjne, Chmura, design, biznes, tag, procedury, zarządzania, danych, tekstu, strategii, World Wide Web, usługi, internet, grafika, etykieta, danych, tag, dobra, ilustracja, sukces
Udostępnij:

Czytaj dalej

Kontakt
close

Porozmawiajmy osobiście

Skontaktuj się z przedstawicielem Staples, dzwoniąc na numer:

(58) 781 52 00

Możesz również wypełnić poniższy formularz, a wkrótce skontaktuje się z Tobą jeden z naszych przedstawicieli.

Get help PL

Form