Logo Staples

Spotkania biznesowe — oszczędzaj czas i pracuj wydajniej stosując odpowiednie metody i narzędzia!

Udostępnij:
  • Oxford

Jako specjalista codziennie bierzesz udział w wielu spotkaniach. Pozwalają Ci one znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Twoich pomysłów, realizować projekty i omawiać różne idee z pracownikami i klientami. Jednak, poza słuchaniem i braniem udziału w spotkaniu, wypadałoby również robić notatki. Po jego zakończeniu należy móc korzystać z notatek i/lub udostępnić je członkom zespołu. Oto jak możesz to zrobić.

Witamy łatwe kopiowanie!
Zamiast kopiować to, co zostało napisane na flipcharcie podczas lub po spotkaniu, wystarczy zeskanować arkusze przy pomocy aplikacji SCRIBZEE. Podczas skanowania dopasuj znaczniki na ekranie do tych, które zostały wydrukowane na papierze. Aby przeglądać, udostępniać lub zmieniać kolejność stron, wystarczy otworzyć aplikację, w której są one posortowane według tematu i następnie wybrać żądaną funkcję.

Ponadto wszyscy mogą zrobić to pod koniec spotkania, co oznacza, że nie trzeba już czekać na przesłanie notatek przez współpracowników. Podobną czynność umożliwia notatnik OXFORD, w którym zanotowałeś główne pomysły i instrukcje dla twoich zespołów.

Aplikację SCRIBZEE można wykorzystać do łatwego tworzenia pojedynczego dokumentu zawierającego wszystkie notatki, które można następnie ułożyć w kolejności, która najlepiej ci odpowiada. Jest to idealne rozwiązanie do zapisywania notatek przed kolejnym spotkaniem lub tworzenia spersonalizowanego podsumowania, które można udostępnić współpracownikom zaraz po zakończeniu spotkania!

Organizuj, edytuj i udostępniaj notatki z aplikacją SCRIBZEE oraz notatnikami OXFORD INTERNATONAL i flipchartami SMART CHARTS. Ty wybierasz! Twoje notatki staną się bardziej szczegółowe wraz z rozwojem twoich pomysłów i postępami w projekcie.

*Bezpłatnie pobierz aplikację SCRIBZEE firmy OXFORD – Apple store lub Google Play

Hello, plain sailing!
Rather than copying out what has been written on the flipchart, during or after the meeting, all you need to do is to scan the flipchart sheets with the SCRIBZEE app by aligning the markers on screen with the ones printed on the paper. To use, share or change the order of the pages, all you need to do is to open the application where you’ll find them filed by subject and select the function you need.

Also, everyone can do this at the end of the meeting which means there’s no longer any need to wait for a colleague to send the notes to you. You can even do the same with your OXFORD notebook, which you will have used to jot down the main ideas and instructions for your teams.

The SCRIBZEE app can be used to easily create a single document containing all the notes, which you can then arrange in the order that suits you best. An ideal solution for memorising notes just before the next meeting or for creating a tailor-made summary, which can be shared instantaneously with your colleagues as soon as the meeting ends!

With SCRIBZEE app and OXFORD INTERNATONAL smart notebooks and SMART CHARTS flipcharts, organise, re-organise, edit and share. You decide! Your notes become richer as your thoughts and your project progress.

*Download the SCRIBZEE app BY OXFORD for free on Apple Store or Google Play

Udostępnij:

Czytaj dalej

Kontakt
close

Porozmawiajmy osobiście

Skontaktuj się z przedstawicielem Staples, dzwoniąc na numer:

(58) 781 52 00

Możesz również wypełnić poniższy formularz, a wkrótce skontaktuje się z Tobą jeden z naszych przedstawicieli.

Get help PL

Form