Logo Staples

Jak wyglądałoby biuro bez BHP?

Udostępnij:
Staples_article

Nie można zaprzeczyć, że bezpieczeństwo i higiena pracy zyskały złą reputację w ostatnich latach. Wielu wyśmiewa przeprowadzane kontrole, postrzegając je jako zbyt ostrożne. Jednakże, jak i w przypadku wielu obiektów dzisiejszych drwin, przepisy BHP oraz powody stające za nimi, są rozsądne i przynoszą korzyści każdemu w jakiś sposób czy też w określonej formie.

Jednym z najlepszych sposobów zbadania czy bezpieczeństwo i higiena pracy jest Twoim przyjacielem czy też wrogiem, będzie wyobrażenie sobie biura gdzie nie ma zasad i wpływu, jaki taka sytuacja miałaby, zarówno na pracodawców jak i pracowników.

Warunki pracy
Istnieje wielka liczba dyrektyw ustanowionych przez EU-OSHA, agencję informacyjną Unii Europejskiej ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, omawiających ustawodawstwo dotyczące warunków pracy. Obejmują one wszystko, od dyrektyw ergonomicznych do narażenia na fizyczne zagrożenia, jak również zarządzanie ryzykiem takimi jak niebezpieczeństwa wynikające z niepoprawnego podnoszenia ciężkich przedmiotów.

Bez powyższych oraz innych wymagań dotyczących BHP, Twoje biuro byłoby zupełnie innym miejscem pracy. W wyniku zaniedbywania pracowników, liczba dni stracony przez choroby lub obrażenia w Wielkiej Brytanii mogłaby wzrosnąć powyżej obecnego poziomu 27,3 mln szacowanych w latach 2014-2015. Nieuchronnie, może to mieć poważny wpływ na produktywność i dochodowość Twojej organizacji.

Godziny pracy
Rygorystyczne przepisy mają zastosowanie, jeśli chodzi o ilość godzin, do której pracownicy są zobowiązani umownie pracować i nikt nie powinien być przymuszany do wyrabiania powyżej 48 godzin tygodniowo, chyba że pracownik wyrazi na to pisemną zgodę. Są również zasady dotyczące godzin pomiędzy zmianami oraz obowiązkowych przerw, które muszą być wykorzystane po danym czasie pracy, jak również regulacje na temat ustawowej ilości płatnego urlopu, który musi zostać przyznany pracownikowi.

Jeżeli zasady te nie byłyby wprowadzone w życie i pracownicy nie mieliby ograniczeń, co do długości czasu, jaki potrzebują na pracę każdego dnia, wkrótce mogliby zobaczyć, że są zdemotywowani i zaczęłoby dochodzić do większej ilości wypadków, ponieważ personel po prostu byłby zbyt zmęczony, żeby postępować zgodnie ze standardowymi zasadami bezpieczeństwa.

Reputacja organizacji i dochodowość
Jeżeli nie byłoby szacunku dla bezpieczeństwa i higieny pracy, reputacja Twojej organizacji i jej dochodowość najprawdopodobniej by ucierpiały. Retencja pracowników mogłaby się obniżyć, jeżeli odczuli by oni, że nie pracują w bezpiecznym środowisku, w którym pracodawca dba o ich dobry stan zdrowia. Jeżeli słabe wyniki retencji personelu doszłyby do wiadomości publicznej, mogłoby to zaszkodzić przyszłym pracownikom dołączającym się do Twojej firmy.

Udostępnij:

Czytaj dalej

Kontakt
close

Porozmawiajmy osobiście

Skontaktuj się z przedstawicielem Staples, dzwoniąc na numer:

(58) 781 52 00

Możesz również wypełnić poniższy formularz, a wkrótce skontaktuje się z Tobą jeden z naszych przedstawicieli.

Get help PL

Form